Randi Bratteli Fra slott til slum Tiden 1986 2 oppl. B m/omslag