Staff-fra innsiden. John Arne Markussen. Grøndahl1985. B