Stortyven og utbryterkongen Gjest Bårdsen etter hans egne optegnelser rifter i ryggen Folkelesningsforl uå M