Hjalmar Branting och hans livsgärning Zeth Höglund Tiden 1939 Pen O2