J Sigfrid Edström Inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870 U/smussbind B O2