Odd Eidem Segerstedt En mann mellom øst og vest

H&Larsen forlag 1946. B