Trygve Bratteli . Fange i natt og tåke. Tiden 1980. B