Ungdomsminne Ei soga av Ramus Løland(Sertrykk av "hugtekne")Oslo 1898 M løs forside