Bjarne Grimsrud. Fra lensherre til fylkesrådmann. Nome1997

1660-1988. Bratsberg amtskommune/Telemark fylkeskommune