Bok nr 2 med artikler og bilder fra Brevik

Brevik hist. lag 1981 B