Bym. 29. Joh. Holand. Ingen dag uten en linje. Om E. Østvedt. B

Tidligere vardensred. prøver å gi et troverdig bilde av kulturpersonligheten E. Østvedt. Ny