Byminner 22. Erik Kullerud. Barn på skolevei. 1989. M.

. Historiske trekk fra almueskolen-folkeskolen-grunnskolen i Gjerpen-Solum-Skien