Byminner 25. Erik Kullerud. Skien kirke 1894-1994. B

Og Gud sa BLI LYS. Kullerud var en ilsjel for å bevare Skien kirke