Byminner11. Ivar TB. Eriksen. Etter hval u/Sydkorset. 1975. B

Med en innledning om hvalfangst i gammel og ny tid av E. Østvedt. Skien