Byminner6:Strandhugg. Artikler av E:Østvedt. skien1968. B

Inneholder streiftog i historien(Frihetskampen 1814 og forholdet til storbr. , politisk liberalisme fram til 1970, Om Jonas Anton Hielm) og streiftog i litteraturen(fransk oppl. litt, alexander kielland og Hamsun-versets greve. )