Byminner8. Paul Linaaes reiseer. V/E. Østvedt . 1970. B

Med en biografisk oversikt -Pål Linaae-en halvglemt kunstner skrevet av Østvedt