Byminner9. K. Thorbjørnsen. P. P. Hielm. En glemt dikterSkien 1973

B. Med en biografisk oversikt av E. Østvedt. Hvem var Peter Pavels Hielm