C. S. Schilbred Brevik gjennom tidene Bind 1 Rødt bind Oslo