C.E.Holmqvist Tekniskt Folkbibliotek Flygning Stokholm Albert Bonniers Förlag 1940 B O2