Den unge jordbruker, Christian Gierløff, Gyldendal 1935 B G9 N