C.J.Hambro Far og sønn Barndomserindringer Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1949 Pen O2