De første 25 år. Per Johansen. Skiens margarinfabrikk. 25år. B