Den evangelisk lutherske frikirke Porsgrunn menighet 1887-

1987 Jubileumsskrift B