Det hendte i går. Chr. A. R. Christensen. Oslo 1933. B

En skildring av etterkrigstidens Norge