Det merkelige år. S. C. Hammer. Asch 1930. B

Unionsbruddet i 1905 og dets forhistorie