Det var eingong-Minner frå Drangedal. Hefte2. 1979. M