Dette hendte i Telemark 90. Utgitt av TA. B

Med Sputnik på forsiden