Skjenneberg og Slagsvold Rein driften og dens naturgrunnlag U/Omslag Universitetsforl 1968 Pen N