E. Østvedt. En krønike om håndverk og handel. Slekten Dahl. B