E. Østvedt. Et handelshus gj. 100 år. Anthon Bruun&søn. 1956. B

Skien 1856 1 mars 1956