E. Østvedt. Fra vei og vidde. Skien-Tel. turistfor. gj. 75 år. B