E. Østvedt. Henrik Ibsen og hans barndomsmiljø. Rasmussen. 1966.

B. P. Utgitt av Ibsenforbundet