E. Østvedt. Henrik Ibsen og la bella Italia. Skien 1965. B