E. Østvedt. Høyfjellet i Ibsens liv og diktning. Rasmussen 1972 B

B. P. Med Ibsens egne tegninger og malerier