E. Østvedt. Skiens apotek gj. 250 år. Skien 1968. B