Eidanger idrettslag 1915/1990. Fra orkan til frisk bris. 1990M

Eidanger idrettslag gjennom 75 år. Brevik1990. Johs Haugersveen