Ekserserreglement for feltartilleriet 4.del Taktiske direktiver Merk Akc 1931 P B O