Emil Smith. Det store århundre i romersk keisertid. Oslo 1944B

Billedredaktør H. P. L''orange.