Orientens kvinner. Univers. forl. . 1988. Kari Vogt. B

Kvinnenes kulturhistorie. 280s. Mye bildemateriale