Kategorier

Hvor kommer idehistorien fra? Sven Arntzen og Otto M.

Christensen. Tematiske og teoretiske brytninger i idehistoriefaget. Høyskoleforlaget 2003. B. P. Ny