Kategorier

Jean Baudrillard. I skyggen av de tause majoriteter. P. B

Analyserer massebegrepet og dens innflytelse. 1991. Cappelens upopulære