Kategorier

Johan Fredrik Bjelke. Den europeiske filosofi. Fra Thomas

Aquinas til Henri bergson. Univ. forl. 1981. B. P