Kategorier

Johan Fredrik Bjelke. Den europeiske filosofi. Univ. forl. 1975M

Fra Thomas Aquinas til Henri Bergson.