Kategorier

Leo Eitinger. Datamenneske eller medmenneske Fra homo sapiens

til homo humanus Cappelen. 1984. B