Kategorier

Platonisme i antikk og middelalder. Dobbeltsproglig tekstbok

Ved Egil A. Wyller. Akademisk forlag. 1973. B