Kategorier

Livsfilosofi - Et personlig bidrag om følelser og fornuft, Arne Næss, Universitetsforlaget 2. utg. 1999 B O2

Noe slitasje smussbind.