Kategorier

Thomas Breivik. Jakobsstigen. Asch. 1992. B

En troverdig beretning om å lyge seg til et liv.