Kategorier

Vitenskapsfilosofi

Sorter:
Kinds of minds Towards an understanding of counsciousness
Daniel C Dennett Weidenfeld 1996. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
David Hull Philosophy of biological science. Prentice-hall. P
B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Carnap. Utvalg og innledning Ingemund Gullvåg. Pax 1968. B. P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Asta Fink. Teori-Praksis. videnskapsteori. GMT 1973. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Science. Good, bad and bogus. Martin Gardner. New York 1981. B. P
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Karl Popper The logic of scientific discovery. London 1974
7 utg B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
The structure of science. Problems in the logic of scientific
explanation. Ernest Nagel. London 1974. 618 s. B
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Arne Næss En del elementære logiske emner Univers. 1961
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Charles Darwin Om artenes opprinnelse Bokklubben 1998 B

Innledende essay av Dag O Hessen

Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Computational intelligence and feature selection Jensen/Shen 2008 Wiley NY

Rough and fuzzy approaches

Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Filosofi og vitenskap.3 bind Antikken(Trond B Eriksen),Middelalderen(K E Tranøy),Renessansen til vår egen tid(G Fløistad) Univ forl. 1983 B
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Robert Havemann Dialektikk uten dogmer?Naturvitenskap og filosofi Univ.forl.1964 B P
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
The left hand of the electron Isaac Asimov bddb Dell 1972 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Clifford Stoll Silicon Snake oil Second thoughts on the information highway Pan 1996 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Patterns of culture Ruth Benedict Mentor 1934 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Varldslitteraturens historia 3 Natur og kultur 1933 B 55
Kr. 40,-
Legg i handlekurv
De filosofiska grundproblem Natur og kultur 1927 B 56
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Vitenskapsfilosofi Arne Næss Uni forl 1974 PB N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
E Metchnikoff Studier over den menneskelige natur W Dreyer Gyld 1914 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utvecklingsläran och den nyare forskningen Sven Ekman W&W 1929 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Øivind Baune Vitenskap og metode 7 utg 1991
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Quantum shift in the global brain How the new scientific reality can change us and our world Ervin Laszlo Inner tradition 2008 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
The tao of physics Fritjof Capra 3 utg Flamingo 1991 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Ekte naturvitenskap er åndsvitenskap Walter Heitler Servo 1974 U/smussbind B O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Ekte naturvitenskap er åndsvitenskap Walter Heitler Servolibris 1974 B flekker på omslag ellers OK O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Filosofi og vitenskap fra renessansen til vår tid Guttorm Fløistad Iniv forl 1983 B P
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
The human essence George Thomson CPSG 1974 P B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Humboldts cosmos Gerard Helferich. Gotham 2004 smussb Pen O2
Kr. 180,-
Legg i handlekurv
Darwin verden ble aldrig den samme Hessen/Lie/Stenseth Gyld 2009 smussb Pen O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Den historiske nødvendighet Isaiah Berlin Cap 1971 P B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Dietrich Schwanitz Dannelse Alt det du må vite Pax Forlag Oslo 2002 pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
George ThomsonThe human essence The sources of science and art Copyright 1974 Løs side P B O2
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Håkan Törnebohm Fysik ocn filosofi Ett vetenskapsteoretiskt studium Götenborg 1957 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Elektromagnetismen og livet Vilheilm Schjelderup Bokklubben Akyuelle Bøker Dreyers Forlag A/S 1987 Pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Magne Gjerstad Kan Thomas Mathiesen forsvares? En vitenskapsretorisk analyse Magne Gjerstad 2001 P B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Mennesket i atomalderen Sletten/Duve Eget forl uå
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Langs vitenskapens grenser - Foredrag og artikler av Georg Vedeler 1958-1965, Veritas 1966 Smussb.(rift) B O2
Langs vitenskapens grenser - Foredrag og artikler av Georg Vedeler 1958-1965, Veritas 1966 Smussb.(rift) B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv