Folke Bernadotte. I stedet for vaaben. Gyld. 1948. B. P