Før Norge av J Selander. Asch. 1945. P. B

Norges lidelser under krigen sett fra svensk synspunkt